لیست دوره های آموزشی

گروه دوره عنوان دوره مدرس هزینه دوره
اکسل کاربردی آموزش آنلاین اکسل برای حسابداران امیر عموزاد خلیلی 1,600,000 جزییات دوره
حسابداری عمومی آموزش حضوری حسابداری ویژه بازار کار بهشهر امیر عموزاد خلیلی 2,900,000 جزییات دوره

لیست بسته های آموزشی