لیست دوره های آموزشی

گروه دوره عنوان دوره مدرس هزینه دوره
حسابداری عمومی آموزش آنلاین حسابداری ویژه بازار کار امیر عموزاد خلیلی 890,000 جزییات دوره
حسابداری حقوق آموزش آنلاین حقوق و دستمزد 1400 امیر عموزاد خلیلی 450,000 جزییات دوره

لیست بسته های آموزشی