لیست دوره ها

گروه دوره عنوان دوره مدرس هزینه دوره
حسابداری عمومی حسابداری ویژه بازار کار (آنلاین) امیر عموزاد خلیلی 4,900,000 جزییات دوره
حسابداری حقوق کارگاه آموزشی حقوق و دستمزد (وبینار) امیر عموزاد خلیلی 1,900,000 جزییات دوره