لیست دوره های آموزشی

گروه دوره عنوان دوره مدرس هزینه دوره
اکسل کاربردی آموزش آنلاین اکسل برای حسابداران امیر عموزاد خلیلی 1,600,000 جزییات دوره
حسابداری عمومی آموزش حضوری حسابداری ویژه بازار کار بهشهر امیر عموزاد خلیلی 2,900,000 جزییات دوره
حسابداری حقوق وبینار جامع حقوق و دستمزد 1402 امیر عموزاد خلیلی 360,000 جزییات دوره
حسابداری مالیاتی وبینار آموزشی رایگان سامانه مودیان امیر عموزاد خلیلی جزییات دوره