لیست دوره های آموزشی

گروه دوره عنوان دوره مدرس هزینه دوره
اکسل کاربردی آموزش حضوری اکسل کاربردی برای حسابداران امیر عموزاد خلیلی 800,000 جزییات دوره
حسابداری حقوق آموزش آنلاین حقوق و دستمزد 1400 امیر عموزاد خلیلی 450,000 جزییات دوره
حضوری آموزش حضوری حسابداری ویژه بازار کار امیر عموزاد خلیلی 1,250,000 جزییات دوره
حسابداری عمومی آموزش آفلاین حسابداری ویژه بازار کار امیر عموزاد خلیلی 750,000 جزییات دوره