عنوان : آموزش آفلاین حسابداری ویژه بازار کار

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

مکان برگزاری : سامانه آموزش مجازی اسکای روم

تاریخ : 1400/05/22 - 1400/06/31

قیمت : 650,000 تومان
ساعت برگزاری : نامحدود
توضیحات : مدت دوره 15 جلسه دو ساعته میباشد. شما در این دوره سرفصل های حساب ترازنامه و حساب های سود و زیانی را کامل یاد میگیرید. ماهیت حساب ها را به خوبی شناخته و سند حسابداری ثبت میکنید. روش تحریر دفاتر قانونی روزنامه و کل را یاد میگیرید.روش تدریس ما به اینصورت هست که از ابتدا فرض میکنیم حسابدار یک شرکت هستید و از بدو تاسیس شرکت از ثبت سرمایه تا سندهای خرید و فروش کالا و خدمات و خرید دارایی ثابت و هزینه های جاری و حقوق و غیره را ثبت و در دفتر روزنامه و کل بصورت واقعی انتقال میدهیم. با روش حسابداری موجودی کالا بصورت ادورای و دائمی بصورت کامل آشنا شده و روش قیمت گذاری کالا و محاسبه سود را یاد میگیرید. نحوه محاسبه حقوق و بیمه حقوق و مالیات حقوق و سند حسابداری مربوطه را یاد میگیرید . نحوه محاسبه استهلاک دارایی ثابت را یاد میگیرید و سندهای خرید دارایی ثابت و هزینه استهلاک و سند های مرتبط را ثبت میکنید. محاسبه مزایای پایان خدمت کارکنان و سند مربوطه را یاد میگیرید. تهیه تراز آزمایشی را براساس دفتر کل نوشته شده انجام میدهید و در نهایت در پایان سال حساب سود و زیان و سند اختتامیه را خودتان میبندید. بعد از پبت نام لینک جلسه اول و دوم در اختیار شما قرار میگیرد و بعد از حل تمرین هر جلسه و تایید پشتیبان ، ویدئوی جلسات بعدی فعال میگردد.همچنین در طی دوره تمرین های حسابداری باید انجام و برای رفع اشکال توسط پشتیبان بصورت تلفنی و اینترنتی برای هر فرد صورت میگیرد
حسابداری عمومی