عنوان : آموزش آنلاین حقوق و دستمزد 1400

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

مکان برگزاری : سامانه آموزش آنلاین اسکای روم

تاریخ : 1400/05/12 - 1400/05/28

قیمت : 450,000 تومان
ساعت برگزاری : روزهای فرد ساعت 19 الی 21
توضیحات : کارگاه بصورت 8 جلسه 2 ساعته و بصورت غیر حضوری و آنلاین در قالب وبینار میباشد. موضوعات دوره شامل : آموزش محاسبه آیتم های مزد و مزایا / محاسبه مالیات حقوق / محاسبه سنوات پایان خدمت / محاسبه عیدی / محاسبه بازخرید مرخصی / تهیه لیست حقوق نمونه در اکسل / روش ارسال لیست بیمه و مالیات / ثبت سند حسابداری حقوق / آشنایی با نمونه نرم افزار حقوق
حسابداری حقوق