عنوان : آموزش آنلاین اکسل کاربردی برای حسابداران

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

مکان برگزاری : سامانه آموزش آنلاین اسکای روم

تاریخ : 1400/05/16 - 1400/06/03

قیمت : 590,000 تومان
ساعت برگزاری : روزهای زوج از ساعت 18 الی 20
توضیحات : دوره در 10 جلسه دو ساعته بصورت آنلاین میباشد که شامل آموزش نکات مهم و ترفندها و آنچه یک حسابدار باید از اکسل بداند تهیه نمونه فایل اکسل حقوق / گزارشات آماری از خروجی گردش حساب ها / تهیه لیست حقوق و طراحی فیش حقوقی / تهیه نمونه فایل اکسل محاسبه استهلاک و گزارش های کنترلی و مغایرت گیری و ...
اکسل کاربردی