عنوان : آموزش حضوری اکسل کاربردی برای حسابداران بهشهر

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

مکان برگزاری : بهشهر دفتر نیک لاین

تاریخ : 1401/02/03 - 1402/03/08

قیمت : 1,800,000 تومان
ساعت برگزاری : روزهای دوشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
توضیحات : دوره در 8 جلسه دو ساعته بصورت حضوری و حداکثر در گروههای پنج نفره میباشد که شامل آموزش نکات مهم و ترفندها و آنچه یک حسابدار باید از اکسل بداند تهیه نمونه فایل اکسل حقوق / گزارشات آماری از خروجی گردش حساب ها / تهیه لیست حقوق و طراحی فیش حقوقی / تهیه نمونه فایل اکسل محاسبه استهلاک و گزارش های کنترلی و مغایرت گیری و ...
اکسل کاربردی