عنوان : آموزش آنلاین اکسل برای حسابداران

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

مکان برگزاری : گوگل میت

تاریخ : 1402/03/01 - 1402/04/19

قیمت : 1,600,000 تومان
ساعت برگزاری : روزهای دوشنبه از ساعت ۱8 الی 20
توضیحات : دوره در 8 جلسه دو ساعته بصورت غیر حضوری و حداکثر در گروههای 20 نفره میباشد که شامل آموزش نکات مهم و ترفندها و آنچه یک حسابدار باید از اکسل بداند شامل : 1- شناخت منوها و نوار ابزار کاربردی 2- فرمول نویسی با توابع ریاضی و متنی پر کاربرد 3- فرمول نویسی با توابع شرطی پر کاربرد 4- نحوه فیلترگزاری ، مرتب سازی و نکات کاربردی مرتبط 5- استفاده از تابع VLookup و کاربردهای آن در پروژه 6- موارد کاربردی در Conditional Formatting ، مغایرت گیری و ... 7- استفاده کاربردی از Pivot Table 8- استفاده از ابزارهای کاربردی Data Validation قابل توجه اینکه دوره بصورت عملی با پیاده سازی مفاهیم در پروژه واقعی حقوق و دستمزد و دفاتر و اسناد حسابداری صورت میگیرد. مانند : تهیه نمونه فایل اکسل حقوق / گزارشات آماری از خروجی گردش حساب ها / تهیه لیست حقوق و طراحی فیش حقوقی / تهیه نمونه فایل اکسل محاسبه استهلاک و گزارش های کنترلی و مغایرت گیری و ...
اکسل کاربردی