عنوان : محاسبه مالیات حقوق

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 72,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو نحوه محاسبه مالیات حقوق و آیتم های مشمول مالیات توضیح داده شود و ماده های مربوط به مالیات درآمد حقوق بررسی شد و سپاس با مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق براساس جدول پلکانی توضیح داده شد و همچنین روش محاسبه مالیات حقوق به روش سالیانه و ماهیانه نیز مورد بررسی قرار گرفت
حقوق و دستمزد