عنوان : فایل اکسل کامل محاسبه حقوق 1401

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 45,000 تومان
توضیحات : فایل اکسل محاسبه حقوق با آیتمهای مزد و مزایای به تبع شغل و رفاهی و اضافه کاری و نوبت کاری و جمعه کاری و شب کاری ، مالیات حقوق ، عیدی و سنوات و چاپ فیش حقوقی گروهی
حقوق و دستمزد