عنوان : وبینار آموزشی سامانه مودیان

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 0 تومان
توضیحات : وبینار آموزشی بررسی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اقدامات مربوط به ثبت نام و روش های ارسال صورتحساب و پاسخ به سوالات
حسابداری عمومی