عنوان : پکیج کامل آموزشی حقوق و دستمزد

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 490,000 تومان
توضیحات : بسته کامل آموزش آیتمهای حقوق و دستمزد / محاسبات اضافه کاری / نوبت کاری / تعطیل کاری / مالیات حقوق و ...
حقوق و دستمزد