عنوان : محاسبه حق عائله مندی و حق اولاد

نام مدرس : امیر عموزاد خلیلی

قیمت : 22,000 تومان
توضیحات : در این ویدئو راجع به محاسبه حق اولاد و مشمولین حق اولاد و تفاوت آن با حق عائله مندی توضیح داده شده است
حقوق و دستمزد